Web Browser`dən javascripti çağırmaq


WinForm üzərində web browser komponenti içinən JS çağırıb  işlətmək üçün müxtəlif yollar yoxladıqdan sonra aşağdakı kod ən həll edici oldu.

IHTMLDocument iDoc = (IHTMLDocument)webBrowser1.Document.DomDocument;
 object iDisp = iDoc.Script;
 Type tp = iDisp.GetType();
 object[] args = new object[] { "" };
 object o = tp.InvokeMember("JavaScriptin adı",
 System.Reflection.BindingFlags.InvokeMethod, null, iDisp, args);

Tagged:

Cavab yaz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: