SQL Server Suspect Data qurtarmaq


SQL Serverdə Suspect olmuş verilənlərbazasını bu yolla bir neçə dəfə qurtarmışam.Bu yolu mütləq yoxlayın çox halldarda işləyir.

Test olunub SQL Server 2008 R2

EXEC SP_RESETSTATUS 'VerilənlərbazasıAdı'
ALTER DATABASE VerilənlərbazasıAdı SET EMERGENCY
DBCC CHECKDB('VerilənlərbazasıAdı')
ALTER DATABASE VerilənlərbazasıAdı SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
DBCC CHECKDB ('VerilənlərbazasıAdı', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
ALTER DATABASE VerilənlərbazasıAdı SET MULTI_USER

SQL server 2000 üçün :

USE master;
GO
EXEC sp_resetstatus 'VerilənlərbazasıAdı';
GO
USE VerilənlərbazasıAdı;
DBCC CHECKDB WITH NO_INFOMSGS;
GO

Tagged: ,

Cavab yaz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: