C# Programın 2 dəfə işləməsinin qarşısını almaq


C# proyektlərimizdə programın iki dəfə açılmasının qarşısını almaq üçün əlavə kod yazmaq lazımdır.Bu nümunə ilə bunu edə bilərik,System.Threading kitabxanasınan faydalanırıq.

using System.Threading;

Mutex Mtx = new Mutex(false, "SINGLE_INSTANCE_APP_MUTEX");

if (Mtx.WaitOne(0, false) == false)
{

Mtx.Close();

Mtx = null;

MessageBox.Show("Program daha əvvəl açılmışdır..");

Application.Exit();

}

Tagged:

Cavab yaz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: