C# SQL Server’ə bağlantını test etmə


Program SQL Server`ə qoşulmalıdır ama bunun açılışda yoxlamaq lazımdır əgər serverə qoşulma olmursa program yenədə açılır bunu try – catch tagları ilə yada ConnectionState etmək olar.Try-catch ilə nümunə

 SqlConnection con = new SqlConnection("Data Source =ServerAdı; Initial Catalog =verilənlərbazasıAdı; Integrated Security =True; ");
     public void checkConnect()
     {
       try
       {
         con.Open(); // bağlantını açırıq
       }
       catch (Exception)
       {
         MessageBox.Show("Server ilə bağlantı qurula bilmədi."); // Əgər bağlantı qurulmursan göstəririk
         Application.Exit(); // və programı bağlayırıq
       }
     }

Tagged: ,

Cavab yaz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: