C# İstifadəçi adı və şifrə yoxlama


Yeniləndi: 19.09.2014

Kiçik bir kodla proyektimizə giriş səhifəsi əlavə edək.Form üzərində 1 button,2 textbox olacaq.

string connection = "Data Source=ServerİpAdres;Initial Catalog=VerilənlərBazasıAdı;Persist Security Info=True;User ID=İstifadəçi adı;Password=Şifrə" // server bağlantı sətrimiz
string sql = "select * from users username = @username and password = @password";
/*
 baglantı sətrimizi (connection string) Properties.Settings əlavə edib saxlamaq və ordan çağırmaq daha uyğundur.
 Properties.Settings.Default.ConnectionString;
*/
 DataSet ds = new DataSet();
 using(SqlConnection con = new SqlConnection(connection))
 using(SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con))
 {
 con.Open();
 cmd.Parameters.AddWithValue("@username", username); // Paramterlərimizi əlavə edirik
 cmd.Parameters.AddWithValue("@password", password);

 using(SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd))
 {
 da.Fill(ds); // ds sorğudan gələn nəticə ilə doldururuq
 int count = ds.Tables[0].Rows.Count; // count dəyişəninə dataset sətrlərinə bərabər edirik.

 if (count == 0) // əgər sətr yoxdursa xəta verir,varsa sıradakı kodları işlədirik.
 {
 MessageBox.Show("İstifadəçi adı və ya şifrə səhvdir");
 txtbxpass.Clear();
 txtbxuser.Clear();
 }
 else
 {
 MessageBox.Show("Daxil olduz");
 // Artıq daxil olduq və istədiyimiz kodları burda işlədə bilərik
 }
 con.Close();
  }
}

Tagged:

Cavab yaz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: