C# Combobox içərsini sorğu ilə doldurmaq


Form üzərində combobox var və biz bunu sql serverə sorğu göndərərək gələn nəticəni combobox içərsində göstərmək istəyirik aşağdakı yolu izliyirik,əvvəlcə verilənlərbazasına bağlanırıq sorğumuzu işlədirik və gələn nəticəni SqlDataReader ilə oxuyuruq və combobox`un içərsinə mənimsədirik.

 SqlCommand cmd = new SqlCommand("select * from CədvəlAdı WHERE ID ='1'", con);
 SqlDataReader oxu;
 oxu = cmd.ExecuteReader();
 if (oxu != null)
 {
 while (oxu.Read())
 {
 combobox1.Items.Add(oxu["Adlar"].ToString()); //Burda hansı column dəğərləri gələcə o column adını yazırıq.
 }
 oxu.Close();
 }

Tagged: ,

Cavab yaz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: