C# Məlumatı şifrələmə və həll etmə [Base64]


Aşağdakı funksiyaları istifadə edərək məlumatı şifrəliyirik daha sonra həll edirik.

 static public string Sifrele(string melumat)
 {
 byte[] melumatByte = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(melumat);
 // base64 şifrələmə
 string sifrelenmisMelumat = System.Convert.ToBase64String(melumatByte);
 return sifrelenmisMelumat;
 }

static public string Hellet(string hellmel)
 {
 byte[] hellByte = System.Convert.FromBase64String(hellmel);
 string Melumathell = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetString(hellByte);
 return Melumathell;
 }

Kodları burdan yükləyə bilərsiz.

Tagged:

Cavab yaz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: