C# Google Translate istifadə edərək mətn səsləndirmək


Bunu Google Translate API ilədə etmək olar,2 sətrlik kod üçün APİ istifadə etmək istəmədim 🙂  Hal-hazırda Google Translate`də Azərbaycan dili səsləndirməsi olmadığı üçün Türkçə səsləndirmədən istifadə edəcəm.

Form üzərinə 1 textbox,1 button və 1 Medial Player əlavə edirik.Buttonun click eventinə aşağdakı kodları yazırıq.

string metn = textBox1.Text;
axWindowsMediaPlayer1.URL = "http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&q=" + textBox1.Text + "&tl=tr&total=1&idx=0&prev=input";

Tagged:

Cavab yaz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: