SQL serverdə cədvəl və kolon adlarını axtarmaq


Bəzən SQL Serverdə cədvəl və kolonları axtarmaq ehtiyacı olur belə bir kodla istədiyimiz cədvəlin vəya kolonun harda yerləşdiyini tapa bilərik.

-- Cədvəl üçün
select*from INFORMATION_SCHEMA.tables where table_name like '%AxtaracağımızSöz%'
-- Kolon üçün
 select*from INFORMATION_SCHEMA.columns where Column_name like '%AxtaracağımızSöz%'

Tagged: ,

Cavab yaz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: