SQL Server : Operand data type nvarchar is invalid for sum operator.


Xətadanda başa düşüldüyü kimi sütunun tipinin SUM funskiyası ilə hesablaya bilmir,tipini uyğun görmür,ona görədə çevirmə edirik və Convert funksiyasınan istifadə edirik.

SELECT SUM(sütunAdı) from Cədvəl -- xəta verən kod
SELECT SUM(CONVERT(FLOAT,sütunAdı)) from Cədvəl -- float tipinə çeviririk və toplanır.

Tagged:

Cavab yaz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: