SQL Server 2008 çoxlu insert etmək


SQL Server 2008 ilə gələn yeniliklərdən biri çoxlu insert(Multiple Insert) etməkdir.
Bu əməliyyata Microsoft Table Value Costructor adını verib.

INSERT INTO dbo.Cedvel_dil
       (Dil,Sirket)
VALUES
	('csharp', 'Microsoft'),
	('java', 'Oracle')

Tagged:

Cavab yaz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: