SQL Server 2008 EXCEPT və INTERSECT operatorları


SQL Server 2008 ilə gələn daha bir yeniliklərdən biri EXCEPT və INTERSECT.
EXCEPT  və INTERSECT iki fərqli sorğunun qarşılaşdırılmasınan ibarətdir.

EXCEPT operatorunda 1ci sorğudan gələn nəticədə olub 2ci sorğudan gələn nəticədə olmayan sətrləri tapır

SELECT * FROM CEVDEL1 -- CEDVEL1`də olub,CEDVEL2`də olmayan sətrləri göstərir.
EXCEPT
SELECT*FROM CEDVEL2

INTERSECT isə 1ci və 2ci sorğudan gələn nəticlərdə eyni olan sətrləri göstərir.

SELECT * FROM CEVDEL1 -- CEDVEL1`də və CEDVEL2`də olan eyni sətrləri göstərir.
INTERSECT
SELECT*FROM CEDVEL2

Tagged:

Cavab yaz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: