SQL Server Replace istifadəsi


Replace istifadə edərək seçdiyiniz məlumatı dəyişə bilərsiz.Nümünələrə baxaq

SELECT Replace('abc', 'c', 'X')

abc – dəyişəcək məlumat
c – dəyişən məlumat
X – yazılacaq məlumat

— Nəticə : abX

Bir cədvəldə bütün bir sütunun məlumatlarının sonundakı -2`ni -1 ilə əvəz etmək istəsək bu şəkildə UPDATE sorğusu yaza bilərik :

UPDATE CədvəlAdı
SET ColumnAdı= replace(ColumnAdı,'-2','-1')

msdn repcale

Tagged:

Cavab yaz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: