String or binary data would be truncated.


String or binary data would be truncated.
bu səhv mesajı cədvəldəki sütuna təyin etdiyiniz tipin uzunluğunan daha uzun məlumat yazmağa çalışdıqda yaranır.

CREATE TABLE [dbo].[users](
[ID] [int] NOT NULL,
[username] [nvarchar](50),
[password] [nvarchar](50)
)

belə bir cədvəldə username sütununa 50`dən daha artıq simvollu məlumat yazmağa çalışsaq yuxardakı xətanı verəcək.

Cavab yaz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: