SQL Server sütunları birləşdirmək


Cədvəldə ki sütunları birləşdirmək üçün sadəcə toplamda olduğu kimi bu dəfədə mətn tipli olanları bir-birinin üzərinə gəlmək lazımdr

SELECT sutun1 + '_' + sutun2 + '_' + sutun3 as netice FROM cedvel -- burda birləşdirdik,update sorğusundada eyni qayda qalacaq
UPDATE CEDVEL
SET
NETICE= sutun1 + '_' + sutun2 + '_' + sutun3

Tagged:

Cavab yaz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: