SQL Server COALESCE funksiyası


Sorğu işlədərkən gələn məlumatda olan NULL dəyərlər bəzən görmək istəmirik,bunun üçün müxtəlif yollar var,bunlardan biridə COALESCE funksiyasıdır.Bu funksiya NULL dəyərləri replace edib istədiyimiz dəyərlə dəyişirik.İstifadəsinə baxaq

Select
Ad,
Soyad,
COALESCE(Yas,'-') as Yas -- Əgər Yas sütununda NULL dəyər varsa "-" ilə əvəz olunacaq.
From İstifadeciler

Tagged:

Cavab yaz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: