SQL Server cədvəlin hər hansı bir sətrini seçmə


Başlıq biraz başa düşülən olmadığının fərqindəyəm.Hər hansı bir cədvəlin bizə sadəcə 5ci sətri lazımdır.Bunun üçün aşağdakı şəkildə bir script işinizi görəcək bunun sp yaradıbda istifadə edə bilərik.

WITH Cedvel_c AS 
(
select *,
setrSayi = row_number() OVER ( order by ID ) -- Sətrin sayını row_number() funksiyası ilə götürürük.order by etmək istədiyiniz Column adını yazırıq.
from Cedvel_Adı
)
SELECT *
FROM Cedvel_c
WHERE setrSayi = 5

Tagged:

Cavab yaz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: