iTextSharp ilə PDF – Azərbaycan hərfləri


iText şirkətinə ait iTextSharp ilə ASP.NET və ya Windows layihələrinizdə PDF üzərində yazma işləri üçün istifadə olunan kitabxanadır.Layihədə istifadə edərkən Azərbaycan hərfləri ilə PDF yazma zamanı unicode problemi yaradırdı.Unicode üçün bir neçə həll təklif olunsa da bizim hərflər üçün təsirli olmadı.Aşağdakı həllə baxaq.

public const string Font = "c:/windows/fonts/arial.ttf";
static BaseFont baseFont = BaseFont.CreateFont(Font, BaseFont.IDENTITY_H, BaseFont.EMBEDDED);
readonly iTextSharp.text.Font font = new iTextSharp.text.Font(baseFont, 12);

ƏS`də olan arial.ttf şritfi oxuyuruq və iTextSharp`ın CreateFont metodunu istifadə edirik.Əgər düzünə tək sətrlik yazıdırsa BaseFont.IDENTITY_H kimi təyin edin,əgər mətin verticaldırsa onda IDENTITY_V olaraq yazın.Sonda isə Font sinifini istifadə edib yaratdığımız BaseFont`u və mətn ölçüsünü (bu misalda 12) yazırıq.

Tagged: , ,

Cavab yaz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: