Load and Save ASP.NET MVC Settings


We have been using Settings both in WPF and WinForm.You might need to use Settings on your ASP.NET MVC application as well.Contrary to others, in MVC we should use web.config file to save and load our setting values.About security measures, if you are going to use web.config to save your password or other sensitive data,you need to encrypt them.

Firstly, we should add our value to the web.config file :

  <add key="returnEmployee" value="true">

to load our setting you should call OpenWebConfiguration method which is belongs WebConfigurationManager class.

 var mySetting = System.Web.Configuration.WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration("~\\Views");
 var mySettingValue = mySetting.AppSettings.Settings["returnEmployee"].Value;

Keep in mind that “~\\Views” is a path of your web.config file.For saving your setting you just need to set some data to your setting and call Save() method as shown below.

 var mySetting = System.Web.Configuration.WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration("~\\Views");
  mySetting.AppSettings.Settings["returnEmployee"].Value = "someValue";
  mySetting.Save();

Microsoft Developers Day 2014 / Proqramçılar günü 2014


OnarAliliDevelopersDay17 Dekabır tarixində Microsoftun təşkil etdiyi Developers Day 2014 tədbirində məruzəçi (speaker) olaraq dəvət olundum.Təqdimatım başlıq olaraq “Windows and Windows Phone üçün proqramlaşdırma”idi və tədqimatın məznununda Giriş səviyyəsi üçün mühitin yaradılması və proqramlaşdırma dilləri,universal tətbiqin yaradılması və 2 demo ilə yekunlaşdırdım,daha sonra suallara cavab verərək tədbiri yekunlaşdırdıq.Ümid edirəm tədbir maraqlı və faydalı olmuşdur və Microsoft ilə növbəti əməkdaşlığı səbirsizliklə gözləyirəm.

Təqdimatda söz verdiyim kimi linkləri aşağda paylaşıram.

http://www.visualstudio.com/downloads/download-visual-studio-vs#d-express-windows-desktop
http://appstudio.windows.com/en-us
http://www.zipapp.co.uk/

İngilis və Rus dilində
http://www.microsoftvirtualacademy.com/
https://dev.windows.com/ru-ru
https://dev.windows.com/en-us

Türkçə
https://www.acikakademi.com/portal/default.aspx
http://www.enginpolat.com/

Response is encoded and may need to be decoded before inspection.


FiddlerResponse

What if we make a request using webclient and result was not readable so I tried make same request via Fiddler and response was as mentioned above ,it means  your response was compressed (gzip) so you should decompress it.I tried several solutions but consequence was only remove this line from my request body.

webclient.Headers["Accept-Encoding"] = "gzip, deflate";

A specified communication resources(port) is already in use by another application


Deploy

This error showed up when i have debugged my windows phone 8.0 app on Windows Phone Emulator (Visual Studio 2013).When this error appears,the only act you should take,it just Deploy your application.In my case,it works.

Windows Phone tətbiqə öz şriftimizi əlavə edək


Bunun bir neçə yol izləmək olar.Bunlardan biri də xaml`da FontFamily bir başa şriftin yerləşdiyi keçidi göstərməkdir :/font/font.ttf#FontAdi
Bir başqa və digər SDK`larda problem çıxarmayan statik resurs yaratmaqla hər yerdə istifadə etməkdir.Yuxardakı həll məndə bəzi problemlər çıxardı.Əvvəlcə App.xaml fayılında resurs olaraq yaradırıq.

 <Application.Resources>
    <FontFamily x:Key="FontAdiKey">/font/font.ttf#FontAdi</FontFamily>
  </Application.Resources>

/font/ – qovluğumuzun adıdır.
Burada FontAdi hissəsində mütləq şriftin adını yazmalısız.Şriftin adına baxmaq üçün onu açıb başlıq hissəsinən baxmaq yetərlidir (nümunə).Resursumuzu yaratdıqdan sonra artıq şriftimizi istifadə edə bilərik.Bunun üçün mətn tipli kontrollarda FontFamily`də resursumuzu göstərmək yetərlidir.

<FontFamily="{StaticResource FontAdiKey}"/>

iTextSharp ilə PDF – Azərbaycan hərfləri


iText şirkətinə ait iTextSharp ilə ASP.NET və ya Windows layihələrinizdə PDF üzərində yazma işləri üçün istifadə olunan kitabxanadır.Layihədə istifadə edərkən Azərbaycan hərfləri ilə PDF yazma zamanı unicode problemi yaradırdı.Unicode üçün bir neçə həll təklif olunsa da bizim hərflər üçün təsirli olmadı.Aşağdakı həllə baxaq.

public const string Font = "c:/windows/fonts/arial.ttf";
static BaseFont baseFont = BaseFont.CreateFont(Font, BaseFont.IDENTITY_H, BaseFont.EMBEDDED);
readonly iTextSharp.text.Font font = new iTextSharp.text.Font(baseFont, 12);

ƏS`də olan arial.ttf şritfi oxuyuruq və iTextSharp`ın CreateFont metodunu istifadə edirik.Əgər düzünə tək sətrlik yazıdırsa BaseFont.IDENTITY_H kimi təyin edin,əgər mətin verticaldırsa onda IDENTITY_V olaraq yazın.Sonda isə Font sinifini istifadə edib yaratdığımız BaseFont`u və mətn ölçüsünü (bu misalda 12) yazırıq.

Windows Phone tətbiqlərini programatik olaraq bağlamaq


Tətbiqi kod ilə bağlamaq çox ehtiyacının olan bir funksiya olmasada bəzən yüksək təhlükəsizlik istəyən tətbiqlərdə lazım olur.Məsələn bank tətbiqlərində tətbiqin bağlandığınan əmin olmaq üçün buna ehtiyacımız ola bilər.Windows Phone 8 SDK ilə gələn yeniliklərdən biridə bir sətr kodu ilə tətbiqi bağlaya bilərik.

Application.Current.Terminate();

Təəssüf ki,bu kod Windows Phone 7.* üçün işləmiyəcək.Burda bir həll var oda Microsoft.Xna.Framework sinifini çağırıb Game.Exit() kodunu yazmaqdır.Bu həll çox da məsləhət görülməsə də bir həll sayıla bilər.Sadəcə bu həlldən istifadə edərkən əmin olmaq lazımdır ki,tətbiqdə lazım olan məlumatları yadda saxlamısız əks halda məlumat itkisi olacaq.
Xatırladım ki,bu funksiyalardan istifadə edərkən Back düyməsi ilə geri qayıtmaq olmur yəni tətbiq tamami ilə bağlanır.